Laser, kiropraktik, homeopati, stretching

Laser

Behandling med medicinsk lågeffektlaser (LLLT) är en smärtfri och helt riskfri metod som stimulerar kroppens egen självläkningsprocess.

Själva namnet laser är en akronym och står för Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

Man kan säga att det finns två typer av medicinska lasrar, kirurgisk eller biostimulerande laser. Laserbehandling har en antiinflammatorisk och smärtstillande effekt. Samtidigt startar laserljuset en lång rad av processer i vävnaderna såsom t.ex. ökad ämnesomsättning i cellerna, förhöjt immunförsvar lokalt vid behandlingsområdet, förbättrad mikrocirkulation och intensifierad regenerationsprocess. Detta betyder att man kan förkorta konvalescenstiden, i de flesta fall med minst halva tiden vilket är mycket viktigt i bl.a. travsporten, där hela tiden mycket stora värden står på spel.

Biostimulerande laser kan användas för att behandla bl.a. följande.

  • Inflammationer i leder och muskler
  • Artroser
  • Sen- och ligamentskador
  • Svullnader och gallor
  • Muskelskador och spänningar
  • Som diagnostika
  • Olika hovproblem
  • För smärtlindring
  • Sårläkning

Kiropraktik
Kiropraktik är ett system för manuell behandling av problem eller funktionsstörningar i rörelseapparaten och de besvär som detta ger individen. På hästar är det framför allt nedsatt rörelseförmåga i rygg och benens leder som kan påvisas. Den vanligaste metoden är att inom ledens normala rörelseomfång återställa nedsatt rörlighet med kiropraktisk justering och mjukdelsbehandling.

Kiropraktik baseras på den fysiologiska kunskapen att nervsystemet utövar en kontrollfunktion över alla vävnader. Kiropraktiken utgår ifrån att alla funktionella störningar hindrar denna kontroll och påverkar hela kroppens välbefinnande.

Kiropraktik är en mycket säker och effektiv behandlingsmetod. Vetenskapliga studier visar på mycket goda resultat och få biverkningar. Effekten kommer bl.a. ifrån att man fokuserar på orsaken till de aktuella besvären och inte bara på symptomen.

Den fysiologiska förklaringen till varför kiropraktik är effektiv vid smärttillstånd kommande från rörelseapparaten baseras på främst två saker, en biomekanisk och en neurofysiologisk Den biomekaniska kan förklaras såhär: om den normala rörligheten mellan två benstrukturer inskränks kommer intilliggande leder att kompensera med överrörlighet, det kommer att innebära överbelastning vilket i sin tur så småningom kommer att ge olika smärtsymptom. När det gäller den neurofysiologiska kan den beskrivas så här: I muskler, senor och leder finns s.k. känselkroppar som har till uppgift att ge hjärna och nervsystemet information om rörelser eller läge. Om en led inte rör sig normalt kommer känselkropparna att informera om detta, och hjärnan kommer i sin tur att ge instruktion om en förändring någonstans. Detta kan då leda till obalans i rörelseapparaten med åtföljande låsningar som ger irritationer och kanske t.o.m. inflammationer som ger smärta.

Homeopati
Homeopati tillhör de gamla traditionella behandlingsmetoderna inom alternativmedicinen. Som sjukdomsbehandling introducerades homeopatin i en avhandling från år 1796 av den tyske läkaren Samuel Hahnemann, och grundas på att lika botar lika. Det betyder att en sjukdom kan botas med läkemedel som hos en frisk individ framkallar symptom som liknar sjukdomens. En annan grundval är utspädningsprincipen, som innebär att verkan av en läkemedelssubstans förstärks när den späds och bereds på ett särskilt vis.

Homeopatin avser att behandla hela individen för att förstärka kroppens egen läkande förmåga, inte att kupera eller undertrycka de sjukliga kroppsreaktionerna. Behandlingen ger oftast inga biverkningar, annat än de symptom som redan finns. Det kan ibland inträffa att symptom i början av behandlingen förvärras, vilket kallas "läkekris", oftast är detta inte långvarigt utan ses som en förebådan om förbättring.

Stretching
Stretching har idag blivit ett begrepp som behandlingsmetod, men är endast en del i det vi annars brukar sammanfatta under namnet PNF - proprioceptiv neuromuskulär facilitering.

Metoden bygger på att man med ett flertal olika stimuli kan relaxera skelettmuskulaturen för att öka en leds rörelseomfång eller för att öka den neuromuskulära aktiviteten. Om rörelseinskränkning finns bör behandlingen ingå som en daglig rutin under en längre tid för gott resultat.

Stretching betyder töjning eller sträckning. Avsikten är att uppnå ökad rörlighet och elasticitet, vilket minskar risken för skador. Kom ihåg, stretching skall återställa normal rörlighet och skall absolut inte användas om det finns överrörlighet. En häst har ca 300 stycken avgränsbara muskler och de utgör ungefär 40 % av deras vikt så de är en stor viktig del att hålla igång.

Man kan använda stretching som uppvärmning före träning, som då bidrar just till ökad neuromuskulär aktivitet eller efter träning i avslappnande syfte för att motverka sammandragning och förkortade muskler. Bortförsel av slaggprodukter underlättas också. Vid vissa sjukdomstillstånd är stretching en nästan ovärderlig behandlingsform. Speciellt om hästen inte kan röra sig så mycket.