Alternativbehandling / Equiterapi

Som equiterapeut arbetar jag med hästens rörelseapparat. Det gäller både när en skada har blivit ett faktum eller allra helst i förebyggande syfte.

Syftet med din träning och motion är att göra kroppen smidigare, ge ökad kondition och koordination, få bättre balans och ge bättre styrka och uthållighet. Trots detta så händer det att träningen ger skador. Orsakerna kan vara många, men oftast handlar det om överansträngning av ensidigt arbete, ojämn belastning, att överträna eller kanske ett felaktigt underlag. Men naturligtvis även yttre våld, och jag tänker då på sparkar, last- eller transportolyckor, omkullridning eller att hästen suttit fast.

Det kan ta lång tid för kroppen att utveckla symptom på inskränkningar eller hältor i rörelseapparaten p.g.a. dess förmåga att kompensera så att andra leder blir mer rörliga. Förr eller senare kommer dock symptomen att visa sig. Eftersom det alltid är lättare att förhindra uppkomsten av skador än att ställa till rätta redan uppkomna vill jag rekommendera att man undersöker sin häst med jämna intervaller hos någon som går igenom leder och muskler.

Alternativbehandling är, när det handlar om "idrottsskador" och störning i rörelseapparaten, ett ypperligt komplement till veterinärvård. Ett tätt samarbete med en veterinär är naturligtvis ett mycket bra sätt att nå framgång.

Man får inte glömma bort att kroppen är en fantastisk och mycket komplicerad apparat, därför kan jag inte nog understryka vikten av en helhetssyn på hästhållning och träning. Det hjälper ju faktiskt inte hur bra man är som tränare om hästen t.ex. inte får sitt näringsbehov tillgodosett genom fodret. Därför försöker jag också dela med mig, så långt det är möjligt och om intresse finns, om näringslära och träningsfysiologi till tränare och ryttare som jag kommer i kontakt med genom mitt arbete.

De behandlingsmetoder jag använder mig av är laser, kiropraktik, homeopati och stretching, som jag också lär tränaren att själv vara delaktig i. Läs mer om de olika behandlingsformerna på hemsidan.

Hur många behandlingar som behövs är naturligtvis helt individuellt och beror också till stor del på hur länge hästen haft sina problem och vilken skada det är. Men allt mellan 2 och 10 behandlingar är normalt. Ibland händer det till och med att resultat kommer en tid efter avslutad behandlingsperiod, men i de flesta fall märks resultatet omgående.